Preisliste
 
 
IBL
IBL + 20 % MWST
Preise
BRCA 1
€ 1.300,00
€ 1.560,00
 
 
BRCA 2
€ 1.380,00
€ 1.656,00
 

Gesamtanalyse

 
Angebotspreis:
€ 4.419,00
 
3-Mutationsanalyse
€ 270,00
€ 324,00
€ 778,00
Spezialanalyse
€ 100,00
€ 120,00
€ 525,00
 
HMLH1
€ 965,00
€ 1.158,00
 
 
HMLH2
€ 825,00
€ 1.158,00
 
Gesamtanalyse
€ 1790,00
€ 2.148,00
€ 3.529,00
     
Spezialanalyse
€ 100,00
€ 120,00
€ 525,00